Havekål Brassica oleracea L.

Spidskål, Erstling 'Linga' 'Hunderup'

Plantebeskrivelse

Spidskål, Erstling 'Linga' 'Hunderup' er ikke en landrace. Sorten tilhører gruppen af hovedkål, der vokser som en kort, ikke-forgrenet stængel, der danner et endestillet hoved opbygget af talrige spiselige blade. Bladene er lysegrønne. Den danner hoved og hovedet er ægformet med en fast struktur. Smagen er bitter. Den blomstrer i andet dyrkningsår, og blomsterne er gule.

Noter: Stammen 'Hunderup' af sorten Erstling 'Linga' er en handelssort, der blev lanceret i 1976 af L. Dæhnfeldt A/S.

Det er en tidlig og meget lysegrøn sort med faste, korte hoveder og sluttet vækst. Sorten er sund og klarer sig godt i marken. Den er forholdsvis god til at dække jorden, hvilket gør den god til at konkurrere med ukrudtet. Hovedformen er som de nutidige sorter, men hovederne er forholdsvis små med en gennemsnitsvægt på 475 g.
I første hold var der 100% brugbare hoveder, i andet måtte 14 % frasorteres som følge af uudviklede og deforme hoveder. Gennemsnit af de to hold gav 92,5 % brugbare hoveder. Det konkkluderedes, at sorten synes bedst egnet til tidlig plantning.

Historie

Spidskål er en form af hvidkål. Navnet kommer af hovedformen, der er spids til forskel fra hvidkålens runde form. Den nævnes blandt andet i Jakobsens havebog i 1809.

Stammen 'Hunderup' af sorten Erstling 'Linga' fik i 1977 den følgende vurdering af Fællesudvalget for Prøvedyrkning af Køkkenurter:
Lb. nr. 58. Erstling, 'Linga', Hunderup S 77.
Ejer: AIS L. Dæhnfeldt, Odense.
Er ensartet, middelkraftig af vækst, med store, ret glatte, ret velfarvede hoveder med fin lukning. Den indvendige stokhøjde er meget lille. Sorten er middeltidligt til ret sent udviklet og har givet et meget stort udbytte af fin kvalitet.
Er tillige anerkendt til overvintring til drivning.

Sorten er indleveret til NordGen i 1980 (NGB 1985) og 1997 (NGB 12160).

Forsøg

Ved Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet, AgroTech i Høje Taastrup og virksomheden ’Aarstiderne’ i Barritskov udførte man forsøg med gamle danske spidskålssorter i årene 2013-14.

Formålet var at undersøge: a) Om der er gamle sorter der er velegnede til nutidig miljøvenlig dyrkning og b) Om der er gamle sorter, der vil være velegnede som råvarer til nutidige fødevarer.

Forsøgene var en del af ”Tilskudsordning til demonstrationsprojekter om bevaring og bæredygtig udnyttelse af danske spiseplanter” i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Følgende gamle danske spidskålssorter blev testet:
’Bigal’, ’Wakker’, ’Erstling Ernova’ Ngb1984, ’Erstling Linga’ Ngb1985, ’Erstling Linga’ Ngb12160, ’Erstling Pikola’, ’Erstling Treta’ Ngb19187, ’Jersey Wakefield Jeka’, ’Jersey Wakefield Pewa’ Ngb1984, ’Wakefield 552’, ’Winningstädter Wirius’, ’Charleston Wakefield Mitol’ Ngb10865.

De 17 gamle danske spidskålssorter kom fra NordGen og blev testet mod den moderne sort ’Dutchman F1’.

Resultater:
Langt de fleste sorter klarede sig godt. 16 ud af 17 sorter havde mere end 85 % brugbare hoveder i første hold. I andet hold var der en lidt større frasortering. 14 ud af i alt 15 sorter havde over 80 % brugbare hoveder.

Sammenlignet med den nutidige hybridsort 'Dutchman F1', som havde 93 % brugbare hoveder, havde de fleste gamle sorter lidt lavere procent brugbare hoveder.

Følgende tre gamle sorter blev anbefalet som særligt gode:
’Erstling Linga’ (tidlig sort) NGB 1985, ’Bigal’ NGB 553 (middeltidlig sort) og
’Winningstädter Wirius’ (sen sort) NGB 1991.

Ved udvælgelsen er der lagt vægt på, at alle tre sorter er sunde og klarer sig godt i marken. Desuden har de et udseende, der adskiller sig fra de gængse sorter.

Dyrkning

Nogle sorter er bedre egnet til sommerdyrkning, andre til højsommerbrug. Derfor blev der dyrket to hold spidskål. Første hold blev sået i opvarmet væksthus i slutningen af februar og plantet ud medio april 2013. Planterne blev den første måned dækket med fiberdug, da foråret 2013 var meget koldt. Fiberdugen blev herefter erstattet af insektnet.

Planterne blev høstet i perioden 7. juni til 15. juli.

Andet hold blev sået i slutningen af maj og plantet ud primo juli 2013. Planterne blev dækket med insektnet efter plantningen.

Høstperioden strakte sig fra 15.august til 6. september.

Dækning med insektnet er foretaget for at undgå diverse skadedyr som kålfluer, kålmøl og kålsommerfugl. Der blev vandet efter behov.

Gødning:
I 2011 og 2012 blev der dyrket byg med udlæg af rajgræs, sneglebælg og hvidkløver. Efter høsten af byg i august måned fik udlægget lov til at vokse og opsamle næringsstoffer indtil nedpløjning i efteråret.

I 2013 blev marken gødsket med Binadan og Montera (ikke-økologiske gødninger godkendt til økologisk dyrkning baseret på henholdsvis kyllingemøg og restprodukter fra fremstillingen af levnedsmidler) og svarende til en tilført mængde kvælstof på 100 kg/ha.

Til første hold blev gødskningen udført i begyndelsen af april 2013 og til andet hold i starten af juni 2013.

Resultater af denne dyrkning kan læses under 'Forsøg'.

Grøntsagsfirmaet Aarstidernes Blog "Fortidens Frø" kan man se, hvordan de planter 'Erstling Linga' og andre sorter af spidskål i større målestok i forbindelse med forsøgene 2013-14.

For yderligere dyrkningsanvisninger: Se 'Dyrkning af havekål'.

Anvendelse

Sorten er sprød med let sødme i smagen, lidt nøddeagtig med medium skarp, lidt bitter eftersmag, som gør den bedst egnet tilberedt.

Litteratur

Folk og flora: Dansk Etnobotanik af V.J. Brøndegaard (1987, 2. udg). Rosenkilde og Bagger. Kapitel om havekål.

Gamle danske spidskålssorter af Lars H. Jacobsen, Aarhus Universitet, Institut for Fødevarer, og Gitte Kjeldsen Bjørn, Agrotech (2014). Praktisk Økologi 6, 2014.

Nye muligheder i sorter af spidskål og broccoli af Lars Jacobsen, Aarhus Universitet, Institut for Fødevarer (2013)
Konferencebidrag (poster). Foodfestival.

Sorter af efterårssåede og overvintrede spidskål til friland af Fællesudvalget for Prøvedyrkning af Køkkenurter (1978). 1411. meddelelse, 80. Årgang 27. APRIL 1978. Udgivet af Statens Planteavlsudvalg.

Få fat i frø

'Erstling Linga' findes som to forskellige accessioner i NordGen, NGB 1985 og NGB 12160.

Frø kan bestilles fra NordGen til forsknings- og forædlingsformål hele året. I en begrænset periode om foråret kan også hobbydyrkere bestille fra NordGens hobbysortiment.
Læs mere her.

www.growingdiversity.info bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.growingdiversity.info bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.growingdiversity.info her--