Bag Webleksikon for Nordiske Kulturplanter står en projektgruppe bestående af Københavns Universitet og de nordiske frøsamlerorganisationer: KVANN (NO), SESAM (SE) og Foreningen Frøsamlerne (DK).

Ved at klikke på flagene herover, kommer du til den danske, svenske eller norske side. På hvert lands forside kan du søge efter hjemmehørende plantesorter. I databasen finder du alle webleksikonets arter og sorter fra henholdsvis Danmark, Sverige og Norge. 

Formålet med dette webleksikon er at bruge internettet til at gøre viden om bevaringsværdige nordiske kulturplanter tilgængelig på en ensartet og systematisk måde. Et webleksikon er derfor blot et internetbaseret leksikon.

Dermed vil vi gøre det nemt for såvel havedyrkere, producenter, forbrugere, forskere og formidlere at bruge den viden, vi har om nordiske kulturplanter, der har vist sig vigtige at bevare.

I webleksikonet beskriver vi planterne: deres kendetegn, kulturhistorie, dyrkningsegenskaber og kulinariske muligheder. Med siden kobler vi på den måde viden fra botaniske og etnobotaniske værker med erfaringer fra universiteter, museer, foreninger, producenter og andre, der dyrker, forsker i og arbejder med bevaring, brug og formidling af planterne.

Webleksikonet er lige nu under opbygning. De første 25 sorter blev lanceret 15. december 2020.

 

 

 

Webleksikon for Nordiske Kulturplanter har modtaget støtte fra Nordisk Ministerråd gennem "Ny Nordisk Mad" i forbindelse med projekt Fra Frø til Fad.

Forarbejdet til den danske side er støttet af det danske Miljø- og Fødevareministeriet gennem ”Tilskud til projekter inden for bevaringsarbejdet med danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer”